Moorse landschildpadden (Testudo graeca)

Mediterrane schildpadden

Tot deze groep behoren Testudo graeca (Moorse landschildpad), Testudo hermanni (Griekse landschildpad) en Testudo marginata (helmschildpad). De groep is zeer complex, er zijn een groot aantal verschillende geografische varianten, ondersoorten en twijfelgevallen. De groep Testudo graeca is het meest verschillend, zelfs deskundigen kunnen ze moeilijk classificeren. Van de Testudo hermanni zijn zelfs mogelijk tot vier varianten te onderscheiden, ook aan de status van de Testudo hermanni is getwijfeld. Op basis van de geografische oorsprong kan de Moorse landschildpad in twee groepen onderverdeeld worden:

De Noord-Afrikaanse groep

Moorse landschildpadden vindt men terug van Zuid-Marokko tot Libië, in het zuiden van Spanje en enkele Spaanse eilanden. Er zijn grote verschillen tussen deze koudbloedigen. In sommige streken gaan de schildpadden in winterslaap, in andere delen in zomerslaap en in enkele delen komen zelfs beide voor.

De Aziatische en Middenoosterse groep

Deze subgroep vindt men in heel Turkije terug, langs de Zwarte Zee en op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten. De Turkse variant wordt Testudo iberia genoemd. Het gedrag van deze variant lijkt in het algemeen op de Noord-Afrikaanse soortgenoten, maar het sociale gedrag is sterk verschillend. Turkse schildpadden zijn namelijk veel agressiever dan hun Noord-Afrikaanse verwanten, ze bijten en rammen elkaar veel vaker.

Bescherming

Voor het houden van de Moorse landschildpad is een Cites-certificaat nodig.

Grootte

De lichaamslengte variëert van 20 tot 25 cm.

Natuurlijke leefomgeving

Open, stepachtige terreinen, veel zonnige en lichtbeschaduwde plekjes. Veilig holen in de grond om zich in te verschuilen.

Voer

Plantaardig voedsel zoals bladeren, allerlei kruiden en gras.

Activiteit

Bij het zien van de eerste zonnestralen zoeken ze een zonnig warm plekje om te zonnebaden, daar kunnen ze uren liggen opwarmen om vervolgens op zoek te gaan naar voedsel en opnieuw te rusten. In de late namiddag worden ze weer actiever.

Gedrag

De schildpad is nieuwsgierig en klimt graag op stenen en heuveltjes.

 

icon schildpad

Moorselandschildpad.be
Copyright © 2012 - 2023 
All Rights Reserved